Справочник руководителя образовательного учреждения

Педагог: шығармашылық есеп, талаптар

  • 25 января 2019
  • 168
Педагог: шығармашылық есеп, талаптар
Педагог: шығармашылық есеп, талаптар

Шығармашылық есеп – аттестаттаудың вариативтік нысандарының бірі, ол жаңашылдығымен, бірегейлігімен, басқа педагогтардың кеңінен қолдану мүмкіндігімен ерекшеленетін және аттестталушы қызметі жүйесін кешенді түрде бағалауға мүмкіндік беретін кәсіби қызмет тәжірибесін жалпылаудан тұрады.

Шығармашылық есеп-өзінің кәсіби қызметінің жаңашылдығымен, түпнұсқасымен, басқа педагогтардың кеңейтілген пайдалану мүмкіндігімен ерекшеленетін және аттестатталушының қызмет жүйесін кешенді бағалауға мүмкіндік беретін тәжірибесін жинақтаудан тұратын аттестаттаудың вариативті түрлерінің бірі.

Шығармашылық есептің мақсаты:

1. Таңдалған мәселе немесе тақырып бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтің нәтижелерін, білім беру процесін басқару саласындағы кәсіби құзыреттілігін ұсыну.

2. Педагогикалық қызмет нәтижелерінің өзіндік талдауын жүргізу.

Шығармашылық есептің негізі рефлексия  өзін-өзі талдау және педагог өзінің кәсіби қызметін өзіндік бағалау болып табылады.

Шығармашылық есепке дайындық кезінде: аттестаттау алдындағы кезеңде педагог шешетін жетекші проблемаларды алып тастау; алынған нәтижелерді талдау.

Шығармашылық есеп: демонстрациялармен, түсіндірмелермен, негіздемелермен түпнұсқалық әдістемелік әзірлемелер (сабақтар жүйесі, оқу курсының тақырыптары) негізінде құрастырылуы мүмкін.

 

Шығармашылық есеп :

1. Аттестатталушының жаңалығына, бірегейлігіне, кеңейтілген пайдалану мүмкіндігіне үміткер өзінің кәсіби (ғылыми-әдістемелік және практикалық) қызметі туралы жазбаша жұмысын дайындауды.

2. Педагогтың шығармашылық есептің мазмұнын жалпылама түрде ашатын сөзін.

3. Аттестатталушы өзінің есебінде мәлімдейтін ғылыми-әдістемелік, оқу-дидактикалық және басқа да материалдарды ұсынуды (немесе көрме ұйымдастыру) қарастырады.

★ ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ ★

Сынып жетекшісінің бумасы
Шығармашылық есеп

И. В. Сергушина

учитель начальных классов КГУ «ШГ № 118», г. Алматы

Сыныппен тәрбие жұмысын жоспарлау

Сыныппен тәрбие жұмысын жоспарлау сынып жетекшісінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Жасақталған жоспар педагогпен құжат түрінде рәсімделеді, мектеп әкімшілігімен бекітіліп, әлеуметтік педагогпен, мектеп психологымен, пән мұғалімдерімен келісілуі мүмкін.

Сынып жетекшісі бумасын рәсімдеуге арналған ұсынымдар

Құжаттың бастапқы беті болады, онда «Сынып жетекшісі бумасының» атауы, сондай-ақ сынып нөмірі, білім беру ұйымының атауы мен педагогтың Т. А. Ә. көрсетіледі.

 

Шығармашылық есептің мазмұнына қойылатын негізгі талаптар

1. Шығармашылық есеп педагогтың жеке педагогикалық шығармашылығын барынша толық көрсетуі тиіс. Педагогтың жеке жетістіктері тиісті ресми расталған құжаттармен расталады (олар туралы ақпарат ұсыным-мінездемеге енгізіледі)..

2. Шығармашылық есептің тақырыбы немесе проблемасы, оны іске асыру жолдары мен құралдары, алынған нәтижелер теориялық негізделеді және практикалық материалдармен расталады.

3. Шығармашылық есеп құрылымы: мазмұны, мазмұнды бөлімі және пайдаланылған дереккөздердің библиографиялық тізімі (соның ішінде, нормативтік құжаттар) бөлініп көрсетіледі.

4. Шығармашылық есепте педагог таңдаған тақырыптың немесе проблеманың өзектілігін ашады, оқытудың, дамыту мен тәрбиелеудің мазмұнын, нысандарын, әдістері мен құралдарын іріктеуді негіздейді, білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) жеке басын немесе ұжымын қалыптастыру мен дамыту бойынша педагогикалық процесті басқаруды көрсетеді.

5. Шығармашылық есептің мазмұндық бөлігі педагогты шығармашылық ізденудің орталық идеясының төңірегінде құрылады және оның нәтижелілігі мен әлеуметтік маңыздылығын бағалай отырып, шығармашылықтың өзіндік талдауымен сүйемелденеді.

6. Шығармашылық есепке қосымшалар енгізіледі, бірақ тек жұмыс мазмұнын бейнелейтін қосымшалар.

7. Уақыт шеңбері бойынша шығармашылық есеп педагогтың аттестаттау кезеңіндегі жұмыс тәжірибесін сипаттайды, бірақ екі жылдан кем емес.

 

8. Шығармашылық есепті ұсына отырып, педагог қойылған міндеттерді сауатты негіздейді, оның мазмұнын қысқаша баяндайды және түсіндіреді, көрнекі құралдарды, практикалық материалдарды қолданады..

9. Ашық сабақ (немесе сабақ) практикада тәжірибенің негізгі идеясының іске асырылуын көрсететін шығармашылық есеп бойынша сөз сөйлеудің жалғасы болып табылады.

Шығармашылық есеп жазбаша ресімделеді және келесі құрылымы болады:

- негізгі бет,

- түсіндірме жазба,

- қосымша.

Негізгі парақ педагог туралы жалпы мәліметтерді қамтиды.

 

Аттестатталушының Т. А. Ә., жұмыс орны, аттестациядан өтетін лауазымы, лауазымдағы жұмыс өтілі, БҰ-дағы жұмыс өтілі, біліктілік санаты, аттестатталатын санаты

 

Түсіндірме жазба мынадай міндетті  құрамдастардан тұрады:

- кіріспе;

- талдамалық бөлім;

- жобалау бөлігі;

- қоыртынды.

Кіріспеде аттестаттау алдындағы кезеңде педагог шешкен кәсіби қызметтің мәселелері баяндалады. Тақырып, тәжірибенің қалыптасу жағдайы, оның даму өзектілігі мен перспективасы, кәсіби қызмет процесінде туындаған қайшылықтар белгіленеді. Педагог тәжірибесінің мәні, тиімділігі және жаңашылдығы неде?.

 

Талдамалық бөлім екі бөлімнен тұруы мүмкін:

педагогикалық қызметтің нәтижесі мен шарттары арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтау үшін нәтижеге қол жеткізу шарттарын талдау;

қызмет нәтижелерін талдау.

Жағдай ретінде таңдалуы мүмкін: білім беру мазмұнының ерекшеліктері; педагог пайдаланатын білім беру технологиялары, оның ішінде оқыту әдістері, оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру нысандары, дидактикалық құралдар; материалдық-техникалық базаның жағдайы. Шығармашылық есептің мазмұны педагог тәжірибесі ерекшелігін дәл беруі тиіс, бірақ кәсіби тәжірибеде қолданылатын барлық материалды жинау болмауы тиіс. Талдау бөлігі осы кезеңде туындаған қайшылықтарды, проблемаларды ажыратумен аяқталады.

Қызмет нәтижелерін талдау психологиялық-педагогикалық диагностика қорытындысы бойынша жүргізіледі.

Жобалық бөлім келесі кезеңге қызметті сипаттауға, жоспарлауға арналған. Жобалаудың негізгі элементтері мақсатты болжау, білім беру мен өз қызметінің нәтижелерін болжау болып табылады. Бұдан әрі педагог алға қойылған мақсатқа қол жеткізу тәсілін жағдай жүйесі түрінде жобалайды (қолданылатын технологияны, жеке әдістемелік жүйені түзету, жаңа педагогикалық технологияларды және т.б. іріктеу және қолдану). Осылайша, жобалау бөлімінде педагог алға қойылған мақсатқа жету бойынша оның одан арғы қызметінің стратегиясы қандай деген сұраққа жауап береді.

Қорытынды бөлімде өз тәжірибесінің инновациялығы туралы жалпы қорытынды жасау, оның тиімділігіне баға беру, өз қызметінің тәжірибесін диссеминациялау бойынша кейбір ұсыныстар ұсыну ұсынылады, яғни сұрақтарға жауап беру ұсынылады: осы тәжірибенің айырмашылығы неде және бұл тәжірибенің басқа педагогтарға пайдасы неде; осы тәжірибе кімге қызықты және пайдалы болады, оны кім қолдана алады және қандай жағдайларда қолдануға болады..

Қосымшада педагог жұмыс істейтін мәселені көрсететін шығармашылық есепке суреттер ұсыну қажет. Бұл: сабақтардың, сыныптан тыс шаралардың және т. б. бейнефрагменттері; қызметтің нәтижелілігін куәландыратын кестелерді көрсету; педагог жасаған дидактикалық, бейне және фотоматериалдарды және т. б. көрсету. Сурет материалы педагог өз жұмысында баяндайтын фактілерді ғана растауы тиіс.

Кәсіби қызметтің нәтижелілігі туралы ұсынылған материалдардың көлемі емес, педагогтың жұмыс тәжірибесінің бейнелеу дәрежесі куәландырады.

Шығармашылық есепке суреттер  CD - немесе DVD-дискіде ұсынылуы мүмкін.

Шығармашылық есепті ресімдеуге қойылатын негізгі талаптар

1. 2-4 тармақ бойынша шығармашылық есеп материалдарының шамамен көлемі 15 (бірінші санат үшін) және 20 (жоғары санат үшін) бет машинкамен басылған мәтінді құрайды.

2. Шығармашылық есепті ресімдеу кезінде келесі талаптарды сақтау қажет:

-  А 4 форматты стандартты парақтың бір жағында № 14 шрифтпен өрістерді сақтай отырып басылады;

 мәтін пішімделген болуы керек. Мәтін бетіндегі жиектер: сол жақ - 30 мм, оң жақ - 10 мм, жоғарғы - 15 мм, төменгі-20 мм;

барлық беттер беттің төменгі жиегінің ортасында нөмірленеді;

бірінші бетте негізгі  парақ (мекеменің атауы, тақырыбы, жұмыс авторының тегі, аты, әкесінің аты, оның лауазымы, шығармашылық есеп жазу жылы) ресімделеді;

шығармашылық есептің парақтары тігіледі ( тік жағдайда), қатты мұқабаға немесе арнайы бумаға салынады.

3. Шығармашылық есепті ресімдеу кезінде автор ұсынған құрылым қатаң түрде сақталады; барлық материалдар мазмұнында мәлімделген ретпен орналастырылады.

4. Жұмыс жүйелі түрде, әдеби тілде жазылуы керек. Бірінші жақтан баяндауды жүргізу ұсынылмайды («Менің ойымша»). «Біз» деген есімдікті қолданған жөн.

Дереккөз:  «ACTUALIS: Білім беру» электрондық жүйесі

logo
Мы еще не знакомы?

       

        Давайте познакомимся!
        Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:

  • Читают закрытые материалы
  • Первыми узнают последние новости
  • Пользуются всеми возможностями сервисов  

 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Зарегистрироваться
Дорогой гость, заберите Ваш подарок
Бесплатный доступ к журналу "Справочник классного руководителя"
Получить бесплатный доступ